pastorale eenheid sint franciscus

Kalender doopvieringen (volgende 3 maanden)

datum
uur
parochie voorganger dopeling ouder(s) telefoonnummer(s)
ouder(s)
e-mailadres(sen)
ouder(s)
peter(s)/meter(s)