pastorale eenheid sint franciscus

DOOPVIERING - gegevens van dopeling, ouders, peter(s)/meter(s)