pastorale eenheid sint franciscus

Kalender doopvieringen exporteren naar Excel

doopdatum
uur
parochie voorganger dopeling
jongen/meisje
geboortedatum
geboorteplaats
ouder(s) telefoonnummer(s)
ouder(s)
e-mailadres(sen)
ouder(s)
peter(s)/meter(s) doopcatechist