Maatregelen tegen het coronavirus

De verspreiding van het corona-virus verplicht ons allen tot uiterste voorzichtigheid.
Daarom hebben we op advies van onze bisschop beslist om alle liturgische vieringen vanaf zaterdag 14 maart te annuleren.
Deze maatregel geldt alvast tot en met zondag 19 april. De kerken blijven gesloten, ook voor weekdagvieringen.

Op maandag 23 maart hebben de bisschoppen nieuwe maatregelen gepubliceerd.
Je kan ze hier nalezen.

Lees ook de informatie in de nieuwsbrief van de pastorale eenheid van 24 maart.

 

 Als iemand overleden is ...

Het zijn vreemde tijden. Wat als er deze dagen iemand overlijdt?
Vooreerst willen wij als beleidsteam van de pastorale eenheid onze oprechte deelneming
betuigen aan de familie en aan allen die getroffen zijn door een overlijden.
Wij wensen hen veel moed en sterkte!

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken,
moeten we ook voor uitvaardiensten maatregelen nemen.
Meer informatie vind je hier.

 

 Vormselvieringen en eerste communies

Alle vormselvieringen en eerste communies dit voorjaar worden afgelast. 
Lees verder op de volgende pagina.

 

 Oproep tot gebed

In deze veertigdagentijd willen we ons ook extra verbinden in gebed.
We nodigen iedereen uit om een vast moment van stilte, gebed of bezinning in te lassen in de huiskamer.

We bieden je op volgende pagina suggesties aan.

 

Steun in deze moeilijke coronatijd mensen in armoede.

 

Pastorale eenheid Sint-Franciscus is het samenwerkingsverband van geloofskernen in de gemeenten Hoogstraten en Rijkevorsel, gelegen in het noorden van het bisdom Antwerpen. Zij biedt al wat nodig is om als christen te kunnen groeien en om deel te nemen aan het christelijk gemeenschapsleven.
Haar missie is mensen verbinden, enthousiast getuigen en attent dienstbaar zijn.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020