Online vieren

  • De Kapucijnengemeenschap van Meersel-Dreef streamt elke zondag om 10.30 u. een eucharistieviering; je kan meevieren of de vieringen herbekijken op hun YouTube-kanaal.
    ">

  • Taizégebed: nu de kerken opnieuw gesloten zijn kunnen we niet meer fysiek samen bidden. Inspirelli Hoogstraten-Rijkevorsel wil jullie daar graag in tegemoet komen! Elke week gedurende heel deze lockdown komt een Taizégebed
    ">
    .
vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2021