franciscusdag 2022

Van harte nodigen we jou uit voor de jaarlijkse Franciscusviering op zondag 2 oktober om 09.30 u. in de Sint-Katharinakerk. Met velen uit de pastorale eenheid willen wij in verbondenheid onze patroonheilige, Sint-Franciscus van Assisi, vieren.

Tijdens deze viering wordt ook Tara Elisabeth gedoopt. Zij woont in Hoogstraten en is 21 jaar. Enkele maanden geleden vroeg zij naar het doopsel. Parochieassistente Sofie Poffyn en Pastoor Bart bereidden haar voor. Tara wordt samen met nog een andere volwassene, Tatiana, gevormd in de kathedraal van Antwerpen op zondag 20 november.

Na de Franciscusviering verwachten we eenieder in Zaal Pax voor een tas koffie met een stukje amandelgebak of iets anders … Met Franciscus gaan wij ‘op de koffie bij Broeder Jacoba’. Tijdens deze ontmoeting met koffie kun je o.a. foto’s bekijken van de Assisreis in april. Eveneens reiken wij je informatie aan rond de recente ontwikkelingen in onze pastorale eenheid.

Het team van de pastorale eenheid

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022