Moeten we bij een overlijden zelf contact opnemen met de parochie?

Nee. De begrafenisondernemer neemt contact op met het parochiesecretariaat en brengt u op de hoogte wie er zal voorgaan in de uitvaartliturgie. Dit kan de pastoor zijn, de diaken, de pastorale werkster of een door de Bisschop gemandateerde leek. De voorganger zal u contacteren wanneer hij/zij op rouwbezoek komt om de afscheidsviering mee voor te bereiden.