Hoe verloopt een afscheidsviering?

1. OPENING VAN DE DIENST

 • Processie met de kist of de urne
 • Begroeting en welkom door de voorganger
 • Aanwezig stellen van de overledene: wie gedenken we?
 • Lichtritus
 • Gebed om ontferming
 • Openingsgebed

2. DIENST VAN HET WOORD

 • Lezing uit de Schrift of profane tekst
 • Lied of psalm of muzikaal intermezzo
 • Lezing uit het Evangelie
 • Homilie
 • Stille tijd
 • Voorbede gevolgd door het Onze Vader en Marialied

3. DE AFSCHEIDSLITURGIE

 • Groet aan de overledene (offergang)
 • Woorden van afscheid
 • Lied
 • Afscheidsriten
 • Processie met de kist of de urne