Kunnen wij een eigen inbreng hebben in de viering?

Dit is vanzelfsprekend. U kunt zelf bepaalde teksten zoeken of (her)schrijven. We denken hierbij aan het aanwezig stellen van de overledene, een gebed om ontferming, een lezing of een bezinningstekst, de voorbede, een afscheidswoord.
Voor mensen die dat liever niet zelf doen, kiest de voorganger de teksten.
Of u kunt de teksten laten voorlezen in de kerk door familie of vrienden. Bedenk wel dat dit emotioneel zwaar kan zijn. In dat geval kan de lector of de voorganger de teksten lezen.