40 dagen delen en herverdelen voor verandering

 

Vasten.

Niet nog meer, nog groter.
Maar net andersom.
In kleine dingen vreugde kennen.
En die uitstralen als mens van vuur,
van deemoed en van aarde.

Vasten.
Tot het aan je ziel knaagt.
En het diepste weten  weer is blootgelegd.
Zodat geen ander brood door onze handen gaat
dan het gedeelde.

Vasten.
Hongeren naar kwaliteit om vaste grond te vinden.
En voetje voor voetje de lange weg te leren gaan
van leven door sterven naar duizendvoudig leven.

(Kris Gelaude)

F0353c06 

In 2021 viert Broederlijk Delen zijn zestigste verjaardag.
Zestig jaar solidariteit tegen onrecht en armoede. Maar ook zestig jaar vóór verandering. Dat wil deze organisatie niet loslaten. Want de roep naar verandering klinkt vandaag luider dan ooit.
Broederlijk delen begon zestig jaar geleden in Congo, maar groeide al snel uit tot een organisatie met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Partnerschappen waarin ze samen op zoek gaan naar de beste recepten voor verandering. Verandering is meer dan ooit nodig.
Mensen botsen overal op dezelfde grenzen. De grenzen van onze planeet, de grenzen van ons economisch model. Overal ter wereld worden bestaande systemen in vraag gesteld, worden oplossingen gezocht voor problemen die ons allemaal aangaan. Klimaatopwarming, coronapandemie, toenemende armoede, groeiende ongelijkheid, …

F0353d06

 

Het antwoord van Broederlijk Delen op deze problemen is, net als zestig jaar geleden, delen en herverdelen.

Want er is genoeg voor iedereen. Maar we moeten ons er van bewust zijn dat niet iedereen een fair aandeel in handen heeft. En dat wie teveel heeft, het misschien met minder zal moeten doen. Zodat iedereen kan leven met genoeg. We voelden het allemaal tijdens de lockdown, tijdens de maanden waarin we terugplooiden op onze bubbels dicht bij huis. Er is een draagvlak voor verandering. De geesten beginnen te rijpen om niet meer terug te gaan naar het ‘normaal’ van voor corona. Om te veranderen naar een nieuw normaal.

Voor christenen is Jezus hierbij de inspiratiebron bij uitstek. Was Hij het niet die ons voorging in leven met genoeg, in delen en solidariteit met de/ het meest kwetsbare? Was Hij het niet die ons een nieuwe weg ten leven toonde waarin ‘iedereen mee’ is?
Delend gaan we samen met Broederlijk Delen, solidair met gemeenschappen wereldwijd, ‘van de oude naar een nieuwe wereld’ waar het welzijn van mensen en de grenzen van onze planeet centraal staan …

Delen als hefboom voor systeemverandering.
Daar wil Broederlijk Delen dit jaar zijn campagne verder op inzetten. Het afgelopen jaar was er eentje om nooit meer te vergeten. COVID-19 liet duidelijk zien dat we allemaal met elkaar en over heel de wereld verbonden zijn. Deze crisis is als de kanarie in de koolmijn. Het is duidelijk dat we te ver zijn gegaan in de obsessie van altijd maar meer.
Luisteren we naar dit signaal en gooien we het roer om?
Wij hopen alvast van wel. En stellen een duidelijk en krachtdadig antwoord voor: delen en herverdelen!
Het is hoog tijd dat we werk maken van een samenleving van het genoeg en de focus van onze welvaart verleggen van groei naar verdeling. Want dat is vandaag de dag meer dan nodig.
Leven met genoeg is verrijkend, rechtvaardig, geeft zin aan ons bestaan en draagt bij aan systeemverandering. Een ambitieuze, maar geen onrealistische droom. We zien het overal rondom ons gebeuren. Samentuinen, deelinitiatieven, burgerbewegingen die opkomen voor een beter klimaatbeleid, …

We kunnen inspiratie en aansluiting zoeken bij alternatieve samenlevingen overal ter wereld. Waar geleefd wordt in een beter evenwicht met de natuurlijke omgevingen en met elkaar.
Deze vastenperiode neemt Broederlijk delen je mee naar Congo, Bolivia en Israël/Palestina. Waar boeren en jongeren kansen grijpen om hun leven én de planeet een nieuwe kans te geven.
Al zestig jaar neemt Broederlijk Delen je ieder jaar mee in haar droom voor een betere wereld zonder ongelijkheid. Vandaag is ons werk meer dan ooit nodig. Samen met jou willen we veertig dagen lang delen voor verandering! Doe je mee?

Aangezien samen vieren momenteel jammer genoeg maar nog steeds niet kan doorgaan, geven we je graag op deze website achtergrond over de campagnelanden en bezinnende teksten.
Mogelijk mag dit je sterken om hoopvol op weg te gaan naar Pasen!

We wensen je een zinvolle en solidaire vastentijd toe!

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022