Contactpersoon: kapelaan, pater Luk of May en Christianne Vissenberg, tel. 03/315.76.88

Opgenomen worden in de kerkgemeenschap door het doopsel. Bij de geboorte wordt een kind opgenomen in de kring van het gezin en de eigen familie. Bij het doopsel wordt die kring groter: het kind wordt lid van de parochie en van de grote christelijke familie.

Proficiat ouders met jullie keuze voor een christelijke opvoeding die begint met het doopsel! Dit vraagt enige voorbereiding die we graag toelichten.
De aanvraag: doe je best minstens drie weken vooraf via de kapelaan. Vermeld steeds naam van het kindje en ouders, adres en telefoonnummers.

Doopgesprek en voorbereiding: Een doopcatechist (May en Christianne) maken een telefonische afspraak (minstens twee weken voor de doopdatum) om de betekenis van het doopsel, het doop-gebeuren en jullie inbreng in de viering, thuis te komen bespreken. Het is belangrijk dat dit in een rustige sfeer kan gebeuren waar tijd gemaakt wordt voor elkaar.

Wanneer wordt er gedoopt? Het is mogelijk om hiervoor een afspraak te maken.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020