Waarom? Wie zijn eerste communie doet, wil Jezus een plaats geven in zijn leven. Het mag dus geen losstaand feit of gebeurtenis zijn. Kinderen ervaren thuis, op school en in de parochie dat “zijn eerste communie doen” belangrijk is voor ouders, opvoeders en kapelanij. Samen inspireren ouders en kinderen zich aan Jezus’ boodschap. Binnen het gezin ligt de eerste en voornaamste ervaringsruimte waarin ouders de aangewezen personen zijn om hun kind gelovig op te voeden. Het is vooral hun zaak en hun keuze. Om dit gestalte te geven, heb je je kind eerst laten dopen in onze katholieke kerk. De eerste communie is een tweede stap in de gelovige groei van het kind.

Wanneer? In onze kapelanij vindt de eerste communie plaats in het eerste of tweede leerjaar en eens in de twee jaar, op paasmaandag in de hoogmis van half 11, dus op 22 april 2019.

Hoe inschrijven? Het parochieteam nodigt u uit om voor de eerste communie in te schrijven met een brief die op school wordt meegegeven.

De eerste communieviering is in handen van het parochieteam in samenwerking met ouders en leerkrachten.

Vanuit de parochie engageren we ons om de ouders tijdig in te lichten over de praktische organisatie van de Eerste Communie bij het begin van het schooljaar. Samen met enkele vrijwillige ouders en eventueel in overleg met de school, organiseren we vooraf een eucharistieviering met naamopgave in onze kerk. Op die manier willen we onze eerste communicanten laten kennismaken met symbolen en rituelen van de eucharistie waarbinnen de Eerste Communie plaatsvindt.

Voor meer informatie kan u navraag doen op het parochiesecretariaat.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020