Contactpersoon: Elly van der Hallen-Renson - 03 314 41 73

Doopvieringen hebben in onze parochie plaats op de eerste en de derde zondag van de maand om 12.30 u.
Omwille van kerkelijke feestdagen of andere omstandigheden moet soms afgeweken worden van deze regelmaat; onderaan vind je de eerstvolgende data.

Bij elke doopviering worden tot 3 kinderen gedoopt.

Spreek tijdig (minimum 6 weken vooraf) op het parochiesecretariaat de doopdatum af. Contacteer het secretariaat eventueel eerst telefonisch (03 314 51 54) om een definitieve datum vast te leggen. Op maandag van 9 tot 11 uur en op woensdag van 18.30 tot 20 uur is de parochiesecretaris aanwezig.
Het is evenwel altijd noodzakelijk om zich persoonlijk te melden op het secretariaat om meer informatie over het kind en de ouders, peter en meter te kunnen noteren. Deze informatie is nodig om het doopregister in te vullen en om door te geven aan de doopcatechisten.
Eén van de doopcatechisten zal vervolgens telefonisch een afspraak maken om samen de doopselviering voor te bereiden.

Doopdata

   
   
 5 januari 2020 1 plaats vrij
 16 februari 2020  EV 3 plaatsen vrij
 29 maart 2020 3 plaatsen vrij 
 19 april 2020 3 plaatsen vrij 
 17 mei 2020  EV 3 plaatsen vrij
 21 juni 2020 3 plaatsen vrij
 19 juli 2020 3 plaatsen vrij
 6 september 2020 3 plaatsen vrij
 18 oktober 2020 3 plaats vrij
15 november 2020 3 plaatsen vrij
6 december 2020 3 plaatsen vrij

 

Bekijk hier de doopfolder van de pastorale eenheid.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020