De woorden van de paus klonken deze keer bijzonder bitter op nieuwjaarsdag. Opnieuw vond er een aanslag plaats, ditmaal in Istanbul. ‘God moge iedereen steunen, die wat onderneemt tegen ‘het kwaad van de terreur”’, zei de kerkvader.

In het kader van de nieuwe terreur lanceerde paus Franciscus op nieuwjaarsdag een oproep tot de mensheid voor een wereld zonder haat en zonder geweld. Het wordt een goed jaar, als iedereen probeert dag voor dag iets goeds te doen, zei de kerkvorst tijdens het Angelus na de nieuwjaarsmis op het Sint-Pietersplein voor circa 50.000 gelovigen. ‘Vrede wordt bereikt indien men “neen” zegt tegen haat en geweld en “ja” tegen broederlijkheid en verzoening.’

De gedachten van de 80-jarige paus gingen ook uit naar de slachtoffers van de nieuwe aanslag in Istanbul met tientallen doden. ‘Helaas heeft het geweld ook deze nacht weer zijn stempel gedrukt op onze wensen en onze hoop’, zei hij. Hij is in gedachten bij de families van de nabestaanden, bij de gewonden en bij het gehele Turkse volk. ‘God moge iedereen steunen, die wat onderneemt tegen het kwaad van de terreur en het bloedvergieten, dat de wereld in zijn greep houdt.’

Verweesdheid

Op de Wereldvredesdag, die de Katholieke Kerk al 50 jaar op 1 januari houdt, riep Franciscus ook op tot een geweldloze politiek.

In zijn nieuwjaarsmis waarschuwde de Argentijn voor egoïsme en ‘spirituele verlatenheid’. Die verlatenheid komt tot stand in een ‘narcistisch hart, dat enkel op zichzelf en de eigen belangen is gericht’, zei hij. Die houding is een ‘kankergezwel dat de ziel aantast en bederft’. In een versnipperde en verdeelde cultuur en met het verlies van familiale banden zal ‘het gevoel van verweesdheid en grote leegte en eenzaamheid alleen maar toenemen’.

(overgenomen van de website van De Standaard)

De kleinen zal Hij recht verschaffen

Zalig Kerstmis voor u allen! Vrede en alle goeds voor 2017! Met dit schilderij van kunstenaar Luc Blomme wenst het team van onze pastorale eenheid het u van harte. Het staat ook op een mooie kaart die u recent in uw brievenbus vond of die u aangeboden wordt tijdens één van de vele Kerstvieringen. Inspiratie haalde de kunstenaar bij drie schriftteksten:

1. “Het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld.” (Joh. 1,9)
Centraal staat het Kind omgeven door licht. Iedereen kijkt ernaar, behalve het jongetje op de arm van zijn moeder. Het kijkt naar ons zo van: “Ha, zijn jullie daar ook?” Zijn blik zorgt dat de toeschouwer deel mag uitmaken van het schilderij.

2 “In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Jesse.” (Jes. 11,1)
Een schijnbaar dorre boom krijgt midden in de winter lentefrisse scheuten, teken van nieuw leven, hoop, heropstanding… Zo is ook de geboorte van Jezus een teken van hoop in deze wereld.

3. “De kleinen zal hij recht verschaffen.” (Jes. 11,4)
De kleinen, de eenvoudigen van hart, krijgen op dit schilderij de eerste plaats. Er staat bij de toeschouwers ook een moeder met een kind op de arm, terwijl in de traditionele kerstvoorstelling (behalve Maria) alleen maar mannen voorkomen. De drie wijzen heb ik een beetje Ensoriaans geschilderd… Als drie ‘koningen’ vertegenwoordigen ze in dit schilderij “de groten der aarde”. En terwijl de kleinen en eenvoudigen vooraan staan, moeten zij die stellig hadden gerekend op een voorbehouden plaats, tevreden zijn met een plaatsje achteraan. En ze kijken een beetje sip…

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2018