Het Mariapark

Tegenover het klooster en de kerk vinden we het Mariapark, ook wel het “Lourdes van de Noorderkempen” genoemd.
Het voornaamste in dit park is de Lourdesgrot die in 1895 door pater Jan Baptist Rutten werd gebouwd. Sindsdien is Meersel-Dreef een bedevaartplaats naar de H. Maagd. In de zomer, speciaal in de maand mei en op 15 augustus, vinden er dan ook tal van bedevaarten plaats. In de zomermaanden worden bij goed weer in het weekend de H. Missen opgedragen bij de grot, hetgeen door velen als bijzonder sfeervol wordt ervaren.

In het park zien we een twintigtal beelden van heiligen en kapelletjes die aan hen zijn toegewijd. Het meest recente beeld is dat van de H. pater Pio, waarover later meer.
Bovendien vinden we in het park een kruisweg, een rozenkrans met de verschillende blijde en droevige geheimen, de olijfberg en verschillende afbeeldingen van het lijden van onze Heer Jezus.

Het Mariapark is opgenomen op de lijst van Rijksmonumenten.

mariapark kl