Bij het begin van het catechesejaar werden de vormelingen van Wortel en Hoogstraten uitgedaagd om een engagement op te nemen. Sommigen kozen ervoor om mis te dienen of mee te zingen in het kinderkoor. De grootste groep koos voor de ondersteuning van enkele solidariteitsacties. Alle vormelingen gingen op bezoek bij een zieke of bejaarde, thuis of in het woonzorgcentrum. Onze vormelingen namen een kaartje mee, vertelden iets over zichzelf en durfden vooral ook te luisteren …. Het deed hen en wie ze bezochten deugd. Daarnaast zetten de vormelingen zich nog in voor Welzijnszorg met de actie ‘Soep op de stoep’, Bond Zonder Naam en de Damiaanactie. Enkele vormelingen ontwierpen hun eigen solidariteitsaffiche. We beloofden hen om de mooiste creaties te publiceren in het parochieblad en op de website van de pastorale eenheid.

 

vormelingen2vormelingen1

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2021