Op zondag 26 januari was het ’De zondag van Gods Woord’, een bijzondere dag die Paus Franciscus in het leven heeft geroepen om mensen terug naar één van de kernen van ons geloof te brengen, namelijk het Woord of de Bijbel. Om deze bijzondere dag in de verf te zetten ging ook onze pastorale eenheid er mee aan de slag, zij koppelden dit terug aan het driejarig pastoraal thema van het bisdom Antwerpen en lazen uit het boek Handelingen van de Apostelen.

“En uitgaand van deze tekst verkondigde hij hem Jezus. (Hand. 8, 35b)”

Nadat de tekst gelezen werd, werd aan de mensen gevraagd wat de tekst met hen deed, wat hen raakte en welke zinnen en woorden er bleven hangen. Zo zie je maar dat iedereen de nadruk ergens anders legt in het luisteren (en als ik daar aan mag toevoegen: ook het geloof). Zo werden sommigen geraakt door eenvoudige woorden als eenzaamheid. De tekst begint met Filippus die op een eenzame weg wordt gestuurd door een engel van God, een eenzaamheid die voor vele blijdschap betekent. Waar sommigen eenzaamheid hebben gehoord, hebben anderen gehoord dat de Heilige Geest constant aanwezig en hevig aan het branden was. Want niet enkel vuur is belangrijk in de Handelingen, ook water. Wanneer Filippus een man tegenkomt en hem verklaart wat er in de profeet Jesaja staat geschreven, wil deze man gedoopt worden met water.
Water en vuur zijn het eeuwige thema in dit prachtige boek, maar er is nog zo een thema. Het wordt mooi gezegd met de zin ‘Mag ik u iets vragen’ (Hand. 8, 34bα). De uitnodiging tot hulp en dienstbaar zijn staat hier centraal en is vandaag nog heel actueel zoals iemand het mooi zei op de ontmoeting: ‘Het gaat over een ontmoeting die je een heel goed gevoel geeft’.

Als laatste mijmering denk ik dat het geen slecht idee is om het boek Handelingen terug vast te nemen, niet alleen als voorbeeld, maar ook als reflectie over wie we zelf zijn en willen zijn. Ik ga het alleszins nog eens doornemen? Doe jij ook mee?

20200126 102634

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020