4. Woorddienst

Deze groep, gerealiseerd in 1989-1990, bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- de eerste diaken, die de eerste lezing verzorgt
- Melchisedeck met tempelknaap en Abraham
- 2 fluitspelers als tussenzang
- de tweede diaken die de tweede lezing verzorgt
- 2 fluitspelers als tussenzang
- 2 misdienaars met wierook en schelp
- 2 misdienaars met kandelaar
- de derde diaken stapt tussen 2 misdienaars met kandelaar en leest het evangelie
- 8 dragers in zwarte toog met adelaar