De verspreiding van het corona-virus lijkt stilaan onder controle.

Vanaf het weekend van 13-14 juni mogen er opnieuw
eucharistievieringen en woorddiensten plaatsvinden in de kerk.
Lees hier welke maatregelen daarbij in acht worden genomen.

Ook de bisschoppen hebben nieuwe maatregelen gepubliceerd.

Lees ook de informatie in de nieuwsbrief van de pastorale eenheid van 11 juni.

 

 Als iemand overleden is ...

Het zijn vreemde tijden. Wat als er deze dagen iemand overlijdt?
Vooreerst willen wij als beleidsteam van de pastorale eenheid onze oprechte deelneming
betuigen aan de familie en aan allen die getroffen zijn door een overlijden.
Wij wensen hen veel moed en sterkte!

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken,
moeten we ook voor uitvaardiensten maatregelen nemen.
Meer informatie vind je hier.

 

 Vormselvieringen en eerste communies

Alle vormselvieringen en eerste communies dit voorjaar worden afgelast.
Planning van deze vieringen in het najaar
kan je lezen op de volgende pagina.

 

 Oproep tot gebed

We nodigen iedereen uit om een vast moment van stilte,
gebed of bezinning in te lassen in de huiskamer.

We bieden je op volgende pagina suggesties aan.

 

Steun in deze moeilijke coronatijd mensen in armoede.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2021