Steun mensen in armoede

logo tverzetje logo deschakel

De welzijnsschakels De Schakel in Rijkevorsel en ’t Ver-Zet-je in Hoogstraten bieden ondersteuning aan mensen in armoede in onze gemeenschappen.

Het coronavirus belet de vrijwilligers van de welzijnsschakels om de ontmoetingsruimten open te houden.

Omdat de mensen in armoede in deze moeilijke tijd meer dan ooit ondersteuning nodig hebben vragen we om hun werking te ondersteunen zodat zij in staat zijn om acute noodhulp aan te bieden.

In Hoogstraten zal ’t Ver-Zet-je aan mensen die regelmatig beroep doen op de voedselbedeling in “De Feftig” (dit is hun ontmoetingsruimte) met medewerking van de dienst Samenleving van de stad via de post brood- en voedselbonnen bezorgen. Uw financiële steun voor dit project kan je storten op rekeningnummer BE21 9794 3318 2403 van Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je met vermelding “voedselbonnen”.
Voor dit project kreeg 't Ver-Zet-je steun via de Koning Boudewijnstichting, die snel middelen heeft vrijgemaakt voor armoede- en dak- en thuislozenorganisaties, zodat ze hun kwetsbare doelpubliek in deze periode van de strijd tegen het coronavirus voort kunnen helpen. De steun komt van de Fondsen Barones Monique Oldeneel tot Oldezeel en Dr. Daniël De Coninck, die beheerd worden door de Koning Boudewijnstichting (KBS).
Op zaterdag 21 maart werden de mensen via e-mail bevraagd over hun nood aan brood- en voedselbonnen. Ruim 140 mensen vroegen om hulp!
Het ruime respons van de doelgroep haalt een ferme hap uit het budget van 't Ver-Zet-je: om alle mensen een voedselbon van € 5,00  en een broodbon van € 2,30 te geven   gedurende een vermoedelijke looptijd van 8 weken (cfr. Dr. Van Ranst) gaat wellicht meer dan € 10 000,00 kosten.
Heb je graag meer informatie, neem dan contact op met Jan Leemans.
De actie kreeg op woensdag 25 maart al ruim aandacht in de pers; o.a. in Het Laatste Nieuws en Gazet Van Antwerpen.

De werking van De Schakel in Rijkevorsel kan je ondersteunen met een storting op rekeningnummer BE07 7785 9359 2666 van De Schakel Rijkevorsel.

Vanuit het bisdom worden alle gelovigen opgeroepen om mensen in armoede nu meer dan ooit te ondersteunen.

(Heb je wat weinig tijd? Bekijk de uitzending vanaf minuut 23.)

Attent zijn in tijden van coronavirus.

 

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020