Meebidden met de broeders tijdens de weekdagen

Wij verwelkomen graag andere mensen bij ons bidden.

Waarschijnlijk zijn er onder jullie die graag aansluiten bij een krachtig biddende gemeenschap.   Hou er hier rekening mee dat onze gemeenschap evengoed een biddende als een pastorale gemeenschap is.  Soms is niet iedereen in het gebed.
Wij doen ons best om er toch te zijn.  Op die momenten kan je meegenomen worden op de prachtig gezongen psalmtonen uit het abdijboek.  Op dit moment kiezen we ervoor om op de middag en 's avonds te zingen.  's Morgens is het gelezen.

06.55 u.   Eucharistieviering + lezingendienst
07.45 u.   morgengebed
12.00 u.   middaggebed
17.45 u.   Avondgebed
19.00 u.   Eucharistieviering (eerder voor de parochiegemeenschap)

Wij bidden in het 'koor'.  Daar geraak je binnen via het deurtje naast het Mariaaltaar ; en moest die op slot zijn, via de deur op het podium aan je linkerkant.  Dan is het de volgende deur rechts.

Wees van harte welkom!

stille ruimte kapucijnenkloostertabernakel kapucijnenklooster

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020