Het zijn vreemde tijden. Wat als er deze dagen iemand overlijdt? Vooreerst willen wij als beleidsteam van de pastorale eenheid onze oprechte deelneming betuigen aan de familie en aan allen die getroffen zijn door een overlijden. Wij wensen hen veel moed en sterkte!

Extra afstand
Afscheid nemen is altijd moeilijk … maar het weegt vandaag extra zwaar door de coronacrisis.
Er wordt ons nu gevraagd om afstand te houden. En bij het heengaan van een dierbare verlangen we juist naar nabijheid.
Het rouwgesprek met de familie gebeurt per voorkeur via de telefoon, skype of mail. Samenkomen om de uitvaart voor te bereiden kan, maar met voldoende afstand en met maximaal twee personen van de familie.

Beperkte kring en beperkt contact
Uitvaarten kunnen enkel doorgaan in heel beperkte kring: met maximum twintig personen en enkel met familie in de eerste en de tweede graad. (Uitzonderingen zijn mogelijk, wanneer de overledene bijvoorbeeld geen kinderen heeft.)
Uiteraard worden er geen handen gegeven bij het condoleren. De aanwezigen nemen op enige afstand van elkaar plaats in het kerkgebouw. Bij de groet aan de overledene legt men geen hand op de kist, de urne of het kruis. Voorzichtigheid blijft geboden om alle besmettingsgevaar met het coronavirus te vermijden.

Beperkte afscheidsviering mogelijk
Families kunnen kiezen voor een kort afscheidsritueel met een kerkelijke voorganger op de begraafplaats. Daarvoor wordt niets aangerekend. We gedenken de overledene daarna in de maandelijkse of tweemaandelijkse gedachtenisviering op zondag of zaterdagavond. Voor de precieze datum van deze viering kan men terecht op het parochiesecretariaat. De overledene wordt uitgeluid, vermeld in het parochieblad, krijgt een kruisje in de kerk en wordt vermeld op de gebedskaart van Allerheiligen-Allerzielen.
De familie kan na afloop van deze crisis ook nog een persoonlijke gedachtenisviering vragen in de kerk voor het standaard bedrag (voor een uitvaart) van € 275. Dit geldt enkel voor wie dit bedrag nog niet betaalde voor een kerkelijke uitvaart in beperkte kring.

Elkaar nabij zijn
Als Kerkgemeenschap willen wij ook in deze bijzondere dagen elkaar nabij blijven. Samen met de familie gedenken wij dankbaar hen die ons zijn voorgegaan. We durven ook hoopvol gelovend vooruitblikken naar een nieuw leven voorbij de grenzen van dit bestaan. Want zou het niet kunnen dat God ons allen voorbij de dood tooit met een nieuwe lente?

Namens het team van de pastorale eenheid,
Luc Vinkx en Bart Rombouts

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020