Het zijn vreemde tijden. Wat als er deze dagen iemand overlijdt? Vooreerst willen wij als beleidsteam van de pastorale eenheid onze oprechte deelneming betuigen aan de familie en aan allen die getroffen zijn door een overlijden. Wij wensen hen veel moed en sterkte!

Extra afstand
Afscheid nemen is altijd moeilijk … maar het weegt vandaag extra zwaar door de coronacrisis.
Er wordt ons nu gevraagd om afstand te houden. En bij het heengaan van een dierbare verlangen we juist naar nabijheid.
Het rouwgesprek met de familie gebeurt per voorkeur via de telefoon, skype of mail. Samenkomen om de uitvaart voor te bereiden kan, maar met voldoende afstand en met maximaal twee personen van de familie.

Beperkte kring en beperkt contact
Bij uitvaarten kunnen maximaal 100 personen (vanaf 1 juli maximaal 200 personen) aanwezig zijn, als de oppervlakte- en afstandsregels dit toelaten!
Uiteraard worden er geen handen gegeven bij het condoleren. De aanwezigen nemen op enige afstand van elkaar plaats in het kerkgebouw. Bij de groet aan de overledene legt men geen hand op de kist, de urne of het kruis. Voorzichtigheid blijft geboden om alle besmettingsgevaar met het coronavirus te vermijden.

Beperkte afscheidsviering mogelijk
Families kunnen ook kiezen voor een kort afscheidsritueel met een kerkelijke voorganger op de begraafplaats. We gedenken de overledene daarna in de maandelijkse of tweemaandelijkse gedachtenisviering op zondag of zaterdagavond. Voor de precieze datum van deze viering kan men terecht op het parochiesecretariaat. De overledene wordt uitgeluid, vermeld in het parochieblad, krijgt een kruisje in de kerk en wordt vermeld op de gebedskaart van Allerheiligen-Allerzielen.

Elkaar nabij zijn
Als Kerkgemeenschap willen wij ook in deze bijzondere dagen elkaar nabij blijven. Samen met de familie gedenken wij dankbaar hen die ons zijn voorgegaan. We durven ook hoopvol gelovend vooruitblikken naar een nieuw leven voorbij de grenzen van dit bestaan. Want zou het niet kunnen dat God ons allen voorbij de dood tooit met een nieuwe lente?

Op de website wijrouwenmee.be kan je heel wat zinvolle tips lezen die kunnen helpen bij het verwerken van verlies. Deze website is een initiatief van de Coronadenktank en wil steun en troost bieden in deze moeilijke dagen.

Namens het team van de pastorale eenheid,
Luc Vinkx en Bart Rombouts

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020