bartBart Rombouts is waarschijnlijk de man die door de meeste mensen gekend is; hij was immers al pastoor in 5 parochies van onze toenmalige federatie.

Bart is opgegroeid in Wechelderzande maar heeft nog familiebanden met Hoogstraten en Meer. In 2000 werd hij priester gewijd en begon hij als onderpastoor in Geel. Zijn taak in Geel breidde uit toen hij daar aangesteld werd in 4 parochies.

josJos Huybrechts is geboren en getogen te Meersel-Dreef en heeft zijn verdere studies gedaan bij de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw in Oostakker.

Zijn beroepsbezigheden waren vooral gericht op het wegtransport en nu geniet hij van zijn pensioen. Jos is dit jaar 45 jaar gehuwd met Lisette Thielemans en vader van 3 kinderen waarvan één zoon jammer genoeg smartelijk om het leven gekomen is. Verder is hij de opa van 4 schattige kleinkinderen.

greetGreet Uydens: woont vanaf  haar 18 jaar in Rijkevorsel. Zij is gehuwd met Johan Kums en is de mama van Raf die getrouwd is met Joke en van Anne die samenwoont met Jeroen. Zij is de fiere moeke van Lies en Julie.

Van 1991 is zij gestopt met lesgeven en is dan stilaan beginnen meewerken in de parochie. Stilaan groeiden haar taken.

driesDries de Bakker: is afkomstig van Berlaar maar de liefde en het werk brachten hem eerst naar Hoogstraten en later naar Rijkevorsel.

Van 2000 tot 2008 was hij jeugdpastor bij ons en nadien, toen deze functie werd afgebouwd vanuit het bisdom, bleef hij nog actief werkzaam in de jongerenpastoraal, bij IJD; de interdiocesane Jeugddienst.

janJan Leemans: is afkomstig van Meer en was in zijn jonge jaren in Minderhout actief als begeleider binnen KSJ. Hij werkte 3 jaar als provinciale vrijgestelde voor KSJ Antwerpen.

Hij is afgestudeerd als regent wiskunde – fysica – godsdienst maar heeft vooral het vak godsdienst gegeven op het VTI Spijker. Hierdoor was hij op deze school ook lid van het pastoraal team; nu is hij fulltime ICT-verantwoordelijke.

lucLuc Vinkx: groeide op aan Groot Eyssel, waar Meer, Meersel-Dreef en Meerle naadloos in elkaar overgaan.

Te Meerle ontplooide hij zich als Chiroleider in een dynamische Chirogroep Sint-Jan.

In 1990 huwde hij met Gerd Christiaensen uit Minderhout en zij vestigden zich te Wortel. Drie jaar later verhuisden zij naar Minderhout. Hier kregen ze vijf telgen, waarvan er al drie ‘op kot’ zitten.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2018