greetGreet Uydens: woont vanaf  haar 18 jaar in Rijkevorsel. Zij is gehuwd met Johan Kums en is de mama van Raf die getrouwd is met Joke en van Anne die samenwoont met Jeroen. Zij is de fiere moeke van Lies en Julie.

Van 1991 is zij gestopt met lesgeven en is dan stilaan beginnen meewerken in de parochie. Stilaan groeiden haar taken.

Zij is al jarenlang lid van het parochieteam van St.-Willibrordus. Maar de werking binnen de parochie St.-Jozef is haar niet onbekend omdat beide PT’s van de parochies van Rijkevorsel al meer dan 10 jaar samenwerken. Daarom heeft ze bij de pensionering van Niek Matthijsen de taak van plaatselijk contactpersoon in beide parochies van Rijkevorsel opgenomen.

Al jaren maakt ze deel uit van het federatieteam en vanaf 2012 werd ze federatiecoördinator. Door deze taak heeft ze het  proces naar pastorale eenheid mee aangetrokken en gestuurd. Greet is heel dankbaar voor het enthousiasme van de mensen uit de overleggroep (Bart Rombouts, Dries de Bakker en Mai Floren) maar zeker ook voor het enthousiasme en de inzet van mensen in de stuurgroep.

Greet wil zeker ook de mensen ter plaatse niet vergeten. Ieder heeft zijn talenten en die kunnen we niet missen. Greet neemt gemeenschapsopbouw en diaconie op in duobaan met respectievelijk Bart Rombouts en Jan Leemans.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2019