janJan Leemans: is afkomstig van Meer en was in zijn jonge jaren in Minderhout actief als begeleider binnen KSJ. Hij werkte 3 jaar als provinciale vrijgestelde voor KSJ Antwerpen.

Hij is afgestudeerd als regent wiskunde – fysica – godsdienst maar heeft vooral het vak godsdienst gegeven op het VTI Spijker. Hierdoor was hij op deze school ook lid van het pastoraal team; nu is hij fulltime ICT-verantwoordelijke.

Jan is gehuwd met Roos Rombouts en samen hebben ze 4 kinderen en 2 kleinkinderen. Jan woont in Hoogstraten waar hij ook actief was en is in de parochie. Samen met zijn vrouw heeft hij gedurende bijna 25 jaar vormselcatechese gegeven en is hij ook lange tijd lid geweest van het parochieteam.

Jan kent heel veel mensen en dat maakt dat hij al een heel netwerk rondom zich heeft.

Jan is ook gebeten door de microbe van computer en vanuit die interesse heeft hij samen met Dries al vele uren gespendeerd aan het uitwerken van een website voor de pastorale eenheid. Ook op die manier werkt hij aan een netwerk zodat vele mensen op een eenvoudige manier alle info in verband met de pastorale eenheid kunnen vinden.

Aangezien Jan al vanaf de opstart meewerkt in ’t Ver-Zet-je (de welzijnsschakel van Hoogstraten) en hij van oordeel is dat de Kerk, vroeger maar ook vandaag, veel te weinig inzet op diaconie, neemt hij de verantwoordelijkheid van diaconie / zorg voor mensen op zich. Hij doet dit samen met Greet Uydens.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2019