josJos Huybrechts is geboren en getogen te Meersel-Dreef en heeft zijn verdere studies gedaan bij de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw in Oostakker.

Zijn beroepsbezigheden waren vooral gericht op het wegtransport en nu geniet hij van zijn pensioen. Jos is dit jaar 45 jaar gehuwd met Lisette Thielemans en vader van 3 kinderen waarvan één zoon jammer genoeg smartelijk om het leven gekomen is. Verder is hij de opa van 4 schattige kleinkinderen.

Jos stond mee aan de wieg van het parochieteam in Meersel-Dreef en is nog steeds actief lid. Deze geloofskern ligt hem na aan het hart en zodoende rolde hij mee in de dekenale raad welke dan geleidelijk overging in het federatieteam, alwaar hij nog steeds lid van is.

Dat Meersel-Dreef hem niet vreemd is, bewijst hij ook door het gegeven dat hij reeds heel wat jaren met hart en ziel voorzitter is van de plaatselijke dorpsraad en zodoende heeft hij reeds heel wat achtergrond en ervaring opgedaan. Als één van de acht heeft hij actief meegewerkt aan de warme stuurgroep die het proces heeft begeleidt tot de opstart van de pastorale eenheid Sint-Franciscus.

Jos neemt geen specifieke specialisatie op zich maar vertegenwoordigt meer de plaatselijke parochies met daarbij een wakend oog voor het gegeven dat men het mooie dat vandaag in elke parochie nog aanwezig is niet zomaar aan de kant schuift. Hij wil vooreerst de eigenheid van Meersel - Dreef in het team laten klinken en tevens bindings- en brugfiguur zijn voor Meer en Meerle.

Zijn hoop is er op gericht dat men vanuit het bisdom, alsook vanuit de oversten van de Kapucijnen, gaat inzien dat de pastorale eenheid de ondersteuning op pastoraal vlak van de paters Kapucijnen nodig heeft. Benoeming van (jonge) priesters in de kapelanij is dan ook dringend aan de orde. Jos is positief ingesteld voor de toekomst en is van oordeel dat er heel wat moois groeit en bloeit in de verschillende geloofskernen.

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2022