Start van de campagne van Broederlijk Delen

F0353a07

De grenzen gingen dicht, huizen werden gesloten. ‘Blijf in uw kot!’, klonk alom.
Het coronavirus wierp ons terug op onszelf.
Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd waarin wij luisteren naar de profeet Joël: ‘Scheur uw hart in en niet uw gewaden, keer terug naar de Ene, uw God’.
Misschien is het een goede oefening om deze oproep bij het begin van deze vasten te beantwoorden. De profeet vraagt ons de weg naar binnen te gaan, naar de stilte van ons hart.
Dit is niet zomaar een vroom gebeuren. Neen, in het hart heeft God zijn woord neergelegd.
Het is naar de maatschappij kijken met ons hart, vanuit onze christelijke wortels.
Huub Oosterhuis verwoordt het zo: ‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’.
Het is staan in waarachtigheid, van aangezicht tot aangezicht met degene die Jezus zijn Vader noemt.
Het is voor Joël geen individueel gebeuren, maar een opdracht voor de hele gemeenschap met het oog op maatschappelijke veranderingen. Zo kunnen we leven ontvangen in overvloed.
In het evangelie van Aswoensdag, neemt Jezus de drie vormen van joodse godsvrucht op de korrel: het geven van aalmoezen, het gebed en het vasten.
Hij gaat naar de wortels en fileert ze als het ware.
De hypocrisie, de schone schijn doorstaan ‘zijn staan in waarheid’ niet.
De maskers vallen af!
Jezus inspireert ons tot structurele veranderingen met het oog op een transparante samenleving.

Wat betekent dit voor ons land? Wat betekent dit voor Bolivia, Congo, Israël/Palestina, landen waarmee Broederlijk Delen ons dit jaar een spiegel voorhoudt.
Vandaag start Broederlijk Delen haar campagne in solidariteit met alle partners in het Zuiden en in het bijzonder met CENDA in Bolivia, de boerenorganisatie COPMIKWI in Kwilu, Congo en Theater Day Productions in Gaza, Palestina.

Hopelijk mogen we tijdens deze vasten, vanuit stilte en bezinning, daadkracht en positieve motivatie vinden om te werken aan structurele veranderingen, zodat een betere samenleving werkelijkheid wordt.

We wensen het u alvast toe.

Word er even stil van….
Ja, een andere levensstijl
begint wellicht
met van binnen omkeren,
‘zich bekeren’.
Naar de essentie gaan.
Je laten aanspreken door
de dragende kracht
van de wereld.
Ruimte maken voor God.
De as op voorhoofd of hand
duidt
onze kwetsbaarheid aan,
nodigt uit
om ontvankelijk te zijn
voor Gods liefdevolle scheppingskracht.
Ga je mee?

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2021