eerste zondag

 COVID-19 werpt ons wereldwijd in een woestijnervaring.
We worden gedwongen na te denken over de richting die we willen uitgaan en ons engagement hierin.
Vandaag mag het verhaal van de zondvloed klinken als eerste lezing. Dit verhaal vertelt ons dat die ramp voortkomt uit het wangedrag van mensen: zij willen als goden zijn, verstoren het evenwicht, …

Gelukkig vindt God nog een rechtvaardige, Noach, die met zijn ark mens en dier mag redden van de ondergang. Als de nieuwe morgen aanbreekt en de chaos is hersteld, verbindt God hemel en aarde met een boog in de wolken. Herinnering aan Hem en ons om niet eigenmachtig alles naar onze hand te zetten. Onze toekomst – en die van heel de mensheid – ligt in dit verbond.

Bij zijn doopsel, waar Gods Geest nieuwe bevrijding wil brengen, wordt Jezus’ leven een krachtmeting met het kwaad. ‘Jezus werd door de Geest naar de woestijn gedreven. Hij leefde te midden van de wilde dieren en de engelen zorgden voor hem’. De woestijn - vuurproef, uitzuivering - verwijst naar de geschiedenis van het volk Israël, Maar niet alleen het volk van God verbleef in de woestijn, ook Jezus werd door de Geest naar de woestijn gedreven. Ook voor Hem een vuurproef, een uitzuivering.

Ook Jezus moet hierdoor; om klaarheid te scheppen en orde op zaken te stellen.
Wilde dieren staan in het Marcus’ evangelie symbool voor het dierlijke dat ook ‘in de mens leeft’: streven naar macht, geldingsdrang. Engelen krijgen uiteindelijk hun wezenlijke eigenschap van ‘goede geesten’ terug.

Zestig jaar al werkt Broederlijk Delen aan eerlijke verhoudingen tussen Noord en Zuid. Samen met talloze vrijwilligers. Zij zijn als Noach; ook zij vinden het hun opdracht om de schepping te behoeden. Zij zijn als Jezus; telkens opnieuw vinden zij een tweede adem voor hun engagement.
Ook wij kunnen in deze vasten – onze eigen woestijntijd – onze verlangens uitzuiveren, innerlijke kracht opbouwen en worden tot de mens die Gods Geest in zich draagt.

We wensen het u alvast toe.

De vruchten van de aarde,
ze zijn niet bedoeld
voor ons graaien en verspillen,
maar om te delen
met die vele mensen,
die U, God van het verbond,
wil insluiten
in uw grote liefde.
Maak dat wij niet worden meegesleurd
door talloze verleidingen,
dat wij staande blijven,
trouw aan uw woord
en aan de boodschap van Jezus. Amen.

uit Vastenkalender 2015

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2021