Wijziging vormseldata in onze pastorale eenheid Sint-Franciscus

Graag informeren wij u over de toekomstige data van de vormselvieringen in onze pastorale eenheid. Een nieuwe richtlijn vanuit het bisdom wil immers de vormsel-vieringen en de weg er naartoe hervormen vanaf 2018.
Zo wil onze bisschop de vormselvieringen beter op elkaar afstemmen, worden geloofskernen uitgedaagd om meer samen te werken, wordt er gekeken naar de groepsgrootte en vooral ook naar de beschikbaarheid van de vormheren. Dit zou de organisatie van het Vormsel over het hele bisdom moeten verbeteren en versterken.

Als pastorale eenheid gaan we mee in die visie, al zijn we bezorgd over de laattijdige communicatie. Vele ouders en catechisten maken natuurlijk graag tijdig plannen. We hebben er als team alles aan gedaan om zo spoedig mogelijk, in overleg met alle werkingen van onze pastorale eenheid, tot een voorstel te komen. Een voorstel dat naar ons aanvoelen recht doet aan de concrete situatie van de verschillende geloofsgemeenschappen, het enthousiasme van de catechisten en het aantal te verwachten vormelingen.

De vormselvieringen in de verschillende parochies van onze pastorale eenheid gaan vanaf volgend jaar door op de 2de zondag na Pasen en op de 3de en 6de zaterdag na Pasen.

De geloofskernen Meersel-Dreef en Meerle en de geloofskernen Hoogstraten en Wortel gaan dus in de toekomst meer en meer samenwerken en hebben één gezamenlijke vormselviering. In Meersel-Dreef en Meerle is dit telkens tweejaarlijks; in alle andere geloofskernen jaarlijks.

De data van eerste communie wijzigen niet. Enkel in de geloofskern van Sint-Jozef Rijkevorsel zal er vanaf 2018 een wijziging plaatsvinden. Ze vindt niet meer plaats op Pinksterdag maar op de zaterdag voor Pinksteren, dit om 10.30 u.

 

Overzicht vormselvieringen - gewijzigde planning omwille van de Corona-maatregelen
Meersel-Dreef H. Drievuldigheid 3de zaterdag na Pasen 14.00 u. 2 mei 2020  
Meerle A. Verlosser 3de zaterdag na Pasen 10.30 u.    
Meer O.L.V.-Bezoeking 2de zondag na Pasen 9.00 u. 26 april 2020

17 oktober - 11.00 u.

Minderhout St.-Clemens 3de zaterdag na Pasen 14.00 u. 2 mei 2020 17 oktober - 14.30 u. in Meer
Hoogstraten St.-Katharina 6de zaterdag na Pasen 11.00 u. 23 mei 2020 17 oktober - 9.30 u. en 13.00 u.
Wortel St.-Jan Baptist 6de zaterdag na Pasen 11.00 u. 23 mei 2020 17 oktober  - 9.30 u. en 13.00 u. in Hoogstraten
Rijkevorsel St-Willibrordus 2de zondag na Pasen 11.00 u. 26 april 2020 17 oktober  - 9.30 u. en 13.00 u
Sint Jozef St.-Jozef 6de zaterdag na Pasen 9.00 u. 23 mei 2020 17 oktober - 11.00 u.

 

Wij hopen samen met u vol vuur te blijven bouwen aan een goede catechese op maat van onze jongeren en aan een krachtige vormselviering die hun geloofsgroei versterkt. Want mensen verbinden, enthousiast getuigen en attent dienstbaar zijn, daar willen wij samen met u voor gaan!

Dries de Bakker.

 

Voor informatie over de vormselvieringen en voorbereidingen op het vormsel kan je terecht op de pagina's van de geloofskernen via onderstaande links:

Sint-Katharina Hoogstraten

Sint-Clemens Minderhout

Sint-Jan Baptist Wortel

O.-L.-Vrouw Bezoeking Meer

Allerheiligste Verlosser Meerle

Heilige Drievuldigheid Meersel-Dreef

Sint-Willibrordus Rijkevorsel

Sint-Jozef Rijkevorsel

 

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2020