Op 6 januari, feestdag van Driekoningen, kwam het Vredeslicht van Bethlehem aan in onze pastorale eenheid. Het werd afgehaald in het vicariaatsgebouw van de Kempen in Zandhoven door Pater Kenny. Hij werd vergezeld door Robbe Jansen en Lander Schrauwen, twee vormelingen. Zij brachten het vredeslicht met een olielamp naar Meersel-Dreef. ’s Avonds werd het daar met een fakkel binnengebracht in de kloosterkerk. Er was een liturgie in beperkte kring. Naast de kapucijnengemeenschap waren ook jeugdpastor Jobbe, burgemeester Marc Van Aperen, organist Ton Jansens, lector Elianne en ikzelf aanwezig. Robbe en Lander waren de trotse dragers van het Vredeslicht. U kunt de viering herbekijken via het YouTube-kanaal ‘Kapucijnenklooster Meersel-Dreef’.

 

 

Jaarlijks wordt het Vredeslicht ontstoken door een kind in de geboortekerk van Bethlehem. Van daaruit wordt het verspreid in de wereld. Onze bisschop ontving het op 21 december uit de handen van de Scouts en Gidsen Vlaanderen en bracht het met enkele jongeren te voet naar de kathedraal in Antwerpen. In het kader van het project Handelingen van de Apostelen wordt het licht de komende weken en maanden verspreid in het bisdom, zo ook in onze pastorale eenheid.

In het Mattheüsevangelie lezen we dat de Wijzen een ster volgen om Jezus te vinden in Bethlehem. (cf. Mattheüs 2, 1-12) Een ster is geen grote lichtbron. Het is daarentegen een klein puntje van hoop in de donkere nacht. En dat is eigenlijk wat ik allereerst iedereen toewens die het licht ontvangt: hoop. We hebben er zo’n nood aan in deze coronatijden. De crisis is nog niet voorbij, maar stilaan daagt er hoop. Het vaccineren is begonnen. Meer nog dan een geneesmiddel of vaccin wens ik éénieder hoop toe in de genegenheid van medemensen. Want als wij elkaar figuurlijk niet loslaten, dan groeit er hoop in de wereld. Zoals het vuur en licht groeien als je ze deelt, zo neemt de hoop toe als we deze niet voor onszelf houden. Voor mij is dat kleine vlammetje van hoop ook een verwijzing naar God, de bron van Liefde. Zijn licht dooft nooit. Hij of Zij draagt ons voorbij alle grenzen. Het deed mij deugd om te zien dat het licht in Meersel-Dreef werd binnengebracht door de jeugd: Robbe en Lander. Zij zijn de toekomst. Het Vredeslicht van Bethlehem spreekt ons van hoop en toekomst.

Naast een lichtpuntje in de duisternis biedt een ster ook oriëntatie. Nu grijpen wij naar onze GPS, maar eeuwenlang oriënteerden mensen zich op de sterren. Een ster wees de Wijzen uit het Oosten de juiste weg. In de duisternis loop je verloren, maar als je een klein lichtje hebt is het anders. Het Vredeslicht van Bethlehem verwijst naar Jezus, die de ster en het oriëntatiepunt wil zijn in ons leven. In het bisdom Antwerpen lezen wij drie jaar lang uit het boek Handelingen van de Apostelen. Daarin worden de christenen ‘aanhangers van de Weg’ genoemd. Van in het begin was het duidelijk. Wie Jezus wil volgen, bewandelt een welbepaalde weg. Je kunt niet gelovig zijn en je van je naaste niets aantrekken. Liefde, solidariteit en zorg voor anderen behoren tot het DNA van de christen. Net zoals Jezus mogen wij voor anderen een lichtje en vlammetje zijn. Ook dit wens ik éénieder toe die het licht ontvangt. Dat we ons durven inzetten voor anderen. Dan komt er mede door ons meer licht en hoop in deze wereld.

Tenslotte wens ik dat dit licht ook mag oproepen tot vrede. Bethlehem en heel het Heilig Land hebben er nood aan. Op vele plaatsen in de wereld wordt er vandaag helaas nog oorlog gevoerd. Dat die vrede klein mag beginnen: in ons eigen hart, onze eigen familie en kennissenkring, dorp of stad, onze pastorale eenheid. De engelen zongen destijds: “Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil.” (cf. Lucas 2, 14) Dat dit licht velen uitdaagt tot goede wil.

Wanneer we terug kunnen samenkomen om in grotere groep liturgie te vieren, wordt het Vredeslicht van Bethlehem onthaald in al onze kerken en kapellen. Inspirelli Jeugdpastoraal brengt het met een fakkeltocht van Meersel-Dreef naar de kerk van Meer. Dit evenement stond normaliter gepland op zaterdag 9 januari. Maar omwille van de verlenging van de coronamaatregelen wordt dit verschoven naar een latere datum. Vanuit Meer gaat het licht via Meerle en Minderhout verder zuidwaarts, tot in Sint-Jozef Rijkevorsel. In elke parochie wordt nog bekeken hoe men het vredeslicht ontvangt. We willen het licht eveneens verspreiden in de scholen, woonzorgcentra en mogelijk de gevangenissen. U krijgt ook de kans om het mee naar huis te nemen. Een noveenkaars met het logo van het vredeslicht kost 3,25 euro.

Op pinkstermaandag, 24 mei, is er voor ons dekenaat Noorderkempen in Malle een slotactiviteit rond het Vredeslicht van Bethlehem. We hopen dat dan de coronamaatregelen versoepeld zijn. Ik wens u in dit jaar 2021 heel veel licht toe. Vrede en alle goeds!

Pastoor Bart

 

vragen       sitemap       webmaster

© Pastorale Eenheid Sint-Franciscus 2021