IN EEN KERKELIJKE UITVAARTPLECHTIGHEID NEMEN WE DANKBAAR EN HOOPVOL AFSCHEID VAN EEN OVERLEDENE.
MAAR HOE GA IK TE WERK OM ALLES TE REGELEN?

Lieve mensen,
als iemand overlijdt, worden we niet alleen geconfronteerd met sterke emoties, maar er zijn ook tal van praktische zaken die onze aandacht opeisen. Veel wordt ons uit handen genomen door de begrafenisondernemer. Maar hoe zit het met de voorbereiding van een kerkelijke afscheidsplechtigheid? Hier vindt u een praktische leidraad.


Moeten we bij een overlijden zelf contact opnemen met de parochie?

Nee. De begrafenisondernemer neemt contact op met het parochiesecretariaat en brengt u op de hoogte wie er zal voorgaan in de uitvaartliturgie. Dit kan de pastoor zijn, de diaken, de pastorale werkster of een door de Bisschop gemandateerde leek. De voorganger zal u contacteren wanneer hij/zij op rouwbezoek komt om de afscheidsviering mee voor te bereiden.


Welke soort van viering is de afscheidsplechtigheid?

Sinds 2011 vindt de uitvaartliturgie plaats in het kader van een woorddienst. Het is een nieuwe liturgische vorm die - wat concrete invulling betreft - meer mogelijkheden biedt dan de eucharistie.
Later is er wel een eucharistieviering met herdenking van de overledene(n) van de maand waarin uw geliefde begraven werd. Het tijdstip hiervan is verschillend per geloofskern (vroeger: parochie) en zal u meegedeeld worden door de voorganger.


Hoe verloopt een afscheidsviering?

1. OPENING VAN DE DIENST

 • Processie met de kist of de urne
 • Begroeting en welkom door de voorganger
 • Aanwezig stellen van de overledene: wie gedenken we?
 • Lichtritus
 • Gebed om ontferming
 • Openingsgebed

2. DIENST VAN HET WOORD

 • Lezing uit de Schrift of profane tekst
 • Lied of psalm of muzikaal intermezzo
 • Lezing uit het Evangelie
 • Homilie
 • Stille tijd
 • Voorbede gevolgd door het Onze Vader en Marialied

3. DE AFSCHEIDSLITURGIE

 • Groet aan de overledene (offergang)
 • Woorden van afscheid
 • Lied
 • Afscheidsriten
 • Processie met de kist of de urne

Kunnen wij een eigen inbreng hebben in de viering?

Dit is vanzelfsprekend. U kunt zelf bepaalde teksten zoeken of (her)schrijven. We denken hierbij aan het aanwezig stellen van de overledene, een gebed om ontferming, een lezing of een bezinningstekst, de voorbede, een afscheidswoord.
Voor mensen die dat liever niet zelf doen, kiest de voorganger de teksten.
Of u kunt de teksten laten voorlezen in de kerk door familie of vrienden. Bedenk wel dat dit emotioneel zwaar kan zijn. In dat geval kan de lector of de voorganger de teksten lezen.


Mogen wij in de uitvaartliturgie muziek spelen die de overledene graag hoorde?

De uitvaart is een gebeuren van de kerkgemeenschap en wil onze pijn en verdriet voor God brengen en Hem om troost en hoop vragen. Dat zijn dan ook de thema’s van de liederen die gezongen worden in de uitvaart. Het plaatselijke koor brengt de liederen met veel inzet “live” en wordt hierbij begeleid door de orgelist.
Indien u het wenst, kan u ook religieuze muziek op CD kiezen of een lied dat de overledene graag hoorde, en dat past in een kerkelijke afscheidsviering. Wie CD’s gebruikt, dient ze vooraf uit te testen op de geluidsinstallatie van de kerk.


Is er een mogelijkheid om nadien een mis te laten opdragen?

Dat kan zeker. Een misintentie ter nagedachtenis van een overledene kost 13 euro. Normaliter verschijnen de misintenties ook in het parochieblad. We willen vragen om een misintentie tijdig, ten laatste drie weken vooraf, vast te leggen op het parochiesecretariaat. Dan zijn de gegevens nog tijdig binnen vóór het parochieblad in druk gaat. Als je de aanvraag met het geld in de brievenbus deponeert, noteert u ook uw telefoonnummer. Indien nodig, kan het parochiesecretariaat u dan vlot bereiken.

Samen met u, de familie van de overledene, willen de voorganger en alle medewerkers aan de viering zorgen voor een zinvolle en serene afscheidsviering. In deze moeilijke momenten willen we u nabij zijn.