Adres Pastorij Sint-Clemens, Minderhoutdorp 27 te 2322 Minderhout
Openingsuren Vrijdag: 9 u. tot 10 u.: Paul Hermans
Tel. voor dringend contact

03/314 51 99, schakelt door naar GSM van de parochie
of via e-mail.