Adres Het parochiesecretariaat bevindt zich in de vroegere pastorij: Worteldorp 3 - 2323 Wortel - Tel. 03 314 56 39
Openingsuren Maandag van 9.00 u. tot 11.00 u. 
(doopsels en huwelijken worden geregeld via het parochiesecretariaat in Hoogstraten)
Misintenties Op het secretariaat kan je terecht om misintenties te laten inschrijven. Doe dit bij voorkeur een maand vooraf zodat de intentie kan gepubliceerd worden in het parochieblad.
Contact Voor dringende zaken kan je terecht op volgende telefoonnummer: 0497 43 27 94 of via e-mail