Mogen wij in de uitvaartliturgie muziek spelen die de overledene graag hoorde?

De uitvaart is een gebeuren van de kerkgemeenschap en wil onze pijn en verdriet voor God brengen en Hem om troost en hoop vragen. Dat zijn dan ook de thema’s van de liederen die gezongen worden in de uitvaart. Het plaatselijke koor brengt de liederen met veel inzet “live” en wordt hierbij begeleid door de orgelist.
Indien u het wenst, kan u ook religieuze muziek op CD kiezen of een lied dat de overledene graag hoorde, en dat past in een kerkelijke afscheidsviering. Wie CD’s gebruikt, dient ze vooraf uit te testen op de geluidsinstallatie van de kerk.