Is er een mogelijkheid om nadien een mis te laten opdragen?

Dat kan zeker. Een misintentie ter nagedachtenis van een overledene kost 13 euro. Normaliter verschijnen de misintenties ook in het parochieblad. We willen vragen om een misintentie tijdig, ten laatste drie weken vooraf, vast te leggen op het parochiesecretariaat. Dan zijn de gegevens nog tijdig binnen vóór het parochieblad in druk gaat. Als je de aanvraag met het geld in de brievenbus deponeert, noteert u ook uw telefoonnummer. Indien nodig, kan het parochiesecretariaat u dan vlot bereiken.

Samen met u, de familie van de overledene, willen de voorganger en alle medewerkers aan de viering zorgen voor een zinvolle en serene afscheidsviering. In deze moeilijke momenten willen we u nabij zijn.