Beste lezer,

De kerk staat heel vaak centraal in het dorp maar niet meer in ons leven. De kerk bepaalt heel vaak het dorpsgezicht, maar niet meer ons leven. Het kerkelijk leven gaf ritme aan ons bestaan: geboorte, vormsel, trouw en afscheid. Vandaag hollen we mee op een ander ritme, dat van de economie en de moderne maatschappij.
Velen zullen stellen dat de kerk dit aan zichzelf te danken heeft, en deels is dit waar. Het instituut kerk is mensenwerk, waar “gemenst” wordt met alle beperkingen die daarbij horen. En dit is niet anders dan in alle andere instellingen, organisaties en vormen van samenleving waarbij mensen samen leven en samen werken. Daarin is er geen onderscheid tussen de kerk en de samenleving. De kerk heeft de afgelopen decennia de wind van voren gekregen van de media en de maatschappij en die storm is nog steeds niet voorbij.

Velen hebben daarom de kerk de rug toegekeerd en willen niets meer te maken hebben met de kerk. Het gevolg is dat minder ouders hun kind laten dopen, dat er minder eerste communicanten en vormelingen zijn, dat er minder kerkgangers zijn en ook het aantal begrafenissen en huwelijken in de kerk blijft afnemen. Ook het aantal medewerkers dat zich nog engageert in de kerk neemt af, priesterwijdingen zijn uitzonderlijk terwijl er jaarlijks veel priesters sterven of op pensioen gaan.

Op deze wijze is de kerkelijke structuur niet meer houdbaar; het is onmogelijk met een beperkt aantal mensen al onze kerken open te houden en deze te blijven gebruiken om samen te komen. We beschikken eenvoudigweg niet over voldoende middelen en mensen om dit vol te houden. Een kerkviering waarbij slechts een tiental mensen aanwezig zijn is enerzijds economisch niet meer verantwoord maar anderzijds niet motiverend voor zowel de aanwezigen als de medewerkers.

Ook in de pastorale eenheid Sint-Franciscus moeten we keuzes maken en is er beslist, in overleg met het bisdom, om vanaf 01 september 2024 geen vieringen meer te laten plaatshebben in de kerken van Minderhout, Sint-Jozef Rijkevorsel en Wortel. In de loop van september zal in ieder van deze kerken een laatste afscheidsviering plaatsvinden waarbij we als geloofsgemeenschap afscheid nemen van het gebouw. Meer informatie hierover volgt nog. Met deze moeilijke beslissing hopen we dat alle medewerkers de krachten kunnen bundelen voor een kwaliteitsvolle pastoraal. Dat zij zo nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen om de boodschap over te brengen en mensen bij elkaar te brengen. Voor de vieringen worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die u hier kan terugvinden.

Velen onder u zullen hier verdrietig om worden, boos zelfs, en zich verlaten voelen als de plek waar u jarenlang samenkwam een andere functie of bestemming krijgt. Dat is begrijpelijk. Afscheid nemen is een stuk verliezen en loslaten, samen een bladzijde omdraaien. Dat vraagt om verwerken, om afstand nemen en kijken hoe we samen dit ten goede kunnen keren.
Kan dat dan, zult u zich afvragen? Natuurlijk, want de boodschap van Jezus is universeel, eenvoudig en onverwoestbaar. Leert de Bijbel ons niet om met volle aandacht onze medemens lief te hebben, ongeacht zijn afkomst, stand of gender? Leert de Bijbel ons niet om onvoorwaardelijk de kant te kiezen van de zwakkere in de samenleving? Hebben we als mens in deze individualistische en materialistische maatschappij niet honger en dorst naar de diepgang, inspiratie en levenslessen die de Bijbel ons geeft? Als we hierop vertrouwen en ons hierdoor laten begeesteren dan komt er een nieuwe vorm van gemeenschap vormen, zullen we de nood ervaren om elkaar op te zoeken en dit naar elkaar uit te spreken, te vieren dat wij mensen, pelgrims van hoop zijn.

We gaan dus door een tijd van verandering, van transitie, waarbij er nieuwe vormen moeten gezocht worden om de boodschap bij mensen te brengen. Dit kan enkel door af te breken wat niet meer werkt, wat versleten is en samen nieuwe inspirerende vormen te zoeken met behoud van datgene wat wel werkt, wat goed is. Hiervoor willen we als team van de pastorale eenheid gaan, maar we willen dat doen samen met u die gelooft in de waardevolle boodschap van het evangelie. Samen met u willen we nieuwe wegen zoeken op de plaatsen waar we vieren en daarbuiten. U blijft ons motiveren en inspireren om het goede te doen en we nodigen u van harte uit om hieraan mee te werken.

Mocht u nog verdere vragen hebben voor het team mag u altijd mailen naar Luc en Sofie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vrede en alle goeds!
Het team van de pastorale eenheid