Een oaseruimte

begijnhofkerk

Wij leven in een tijd dat minder mensen deelnemen aan de wekelijkse liturgie van de Katholieke Kerk. Ze gaan niet naar de mis maar lopen geen kerk voorbij.Voor deze mensen wil de Begijnhofkerk een oase zijn waar zij hun persoonlijk verhaal kunnen confronteren met het eeuwenoude verhaal van onze christelijke cultuur.
Wie het wenst kan ook tot gebed en persoonlijke bezinning komen of met het aansteken van een kaarsje zijn gevoelens, verlangens en vragen uitdrukken.
Een bezoek aan een kerk geeft ouders de gelegenheid hun kinderen en kleinkinderen in te wijden in de wereld van het Godsdienstige, het Heilige, het Hogere.
Durf er tijd voor te maken!

De Begijnhofkerk is aangesloten bij de organisatie Open Kerken. Ze is van Pasen tot Allerheiligen elke dag toegankelijk van 9.00 - 17.00 u.
Er is documentatie voorzien in de kerk.

De Begijnhofkerk is samen met Het begijnhof een bezoek waard…!