MENSEN VERBINDEN

Mensen laten thuiskomen in een open, vierende gemeenschap.
Mensen laten thuiskomen vraagt om een warm en open onthaal in onze vele geloofskernen. De pastorale eenheid ondersteunt haar geloofskernen hierin en biedt zelf een huis aan waar onthaal en ontmoeting centraal staat.
In samenwerking met de plaatselijke kerngroepen en geloofskernen wordt een onthaalbeleid opgemaakt dat persoonlijke gastvrijheid, vlotte administratie en heldere communicatie vooropstelt. Investeren in persoonlijke aanspreekpunten, een centraal secretariaat en een optimaal gebruik van communicatiekanalen is dan ook noodzakelijk.
Als open gemeenschap is de pastorale eenheid een levendig huis met een lage drempel en vele kamers. Zij maakt zich kenbaar als één grote vierende gemeenschap rond Jezus. Tegelijk zet zij in op nieuwe manieren van gemeenschap vormen en biedt zij een brede waaier van vierende samenkomsten aan.

De geloofskernen in hun eigenheid en kracht erkennen, bemoedigen en aanvuren.
De pastorale eenheid versterkt de talenten en troeven van haar geloofskernen door hun zichtbaarheid te vergroten en zorg te dragen voor hun voortbestaan.
Zij ziet in de grote verscheidenheid aan geloofskernen een krachtige en veelzijdige aanwezigheid van Gods Geest en van vele geëngageerde en geïnspireerde vrijwilligers.
De Pastorale eenheid zet in op vitale gemeenschappen en ontwikkelt daarvoor een positief begeleidingsprogramma. Het team van de pastorale eenheid draagt bij tot de verbinding van de verschillende geloofskernen en zorgt samen met haar werkgroepen voor inspirerende vorming en concrete ondersteuning. Samen werken we aan een klimaat van bemoediging en waardering.

Het netwerken en samenwerken van geloofskernen stimuleren.
Werkgroepen en geloofskernen worden op regelmatige basis samengebracht voor ontmoeting en uitwisseling. Ze worden uitgedaagd om in hun werking zinvolle netwerken op te bouwen met andere groepen en mensen, tijdelijk of langdurig.
Het team van de pastorale eenheid draagt zorg voor het samenwerken van al haar werkgroepen en van haar eigen team. Ze werkt aan een gezond en inclusief vrijwilligersbeleid dat verbindt, waardeert, inspireert en reflecteert.
Vrijwilligers zijn immers de bouwstenen van haar gemeenschappen.
De pastorale eenheid kan pas ten volle tot haar recht komen wanneer haar inhoudelijk pastorale beleid verbonden is en ondersteund wordt door haar financieel en materieel beleid.