ENTHOUSIAST GETUIGEN

Vertrouwvol en begeesterend delen van het evangelie.
Als leerlingen van Jezus willen wij het evangelie levend houden en centraal stellen in onze liturgische en catechetische samenkomsten. We vertrouwen erop dat het verhaal van God met mensen en de liefde die daaruit spreekt vele mensen kan inspireren.
Bijzondere aandacht gaat naar de meerwaarde van het godsdienstonderwijs, de jongerenpastoraal en het gezin als ‘huiskerk’, waar geloofsinitiatie en geloofsgroei een belangrijke plaats innemen. Dwarsverbindingen en samenwerkingsverbanden bevorderen hierbij het begeesterend delen.
De pastorale eenheid maakt werk van een ‘catechetische gemeenschap’ waarin alle generaties zich geroepen weten om aan hun eigen geloofsgroei te bouwen en aan die van anderen.
De pastorale eenheid ondersteunt en organiseert creatieve en getuigende projecten. Daarnaast durft ze ook mensen aanspreken op hun inspiratie en roeping.

Een plek aanreiken waar mensen de diepere zin van het leven kunnen ervaren.
Een plek aanreiken voor (christelijke) zingeving is je letterlijk en figuurlijk openstellen voor ideeën, initiatieven en activiteiten waar mensen de diepere zin van het leven kunnen ervaren. Het veelzijdig gebruik van onze (kerk)gebouwen en een divers aanbod aan activiteiten voor jong en oud, geven ruimte aan deze ervaringen.
In een toekomstplan voor onze bestaande kerken en kapellen wil onze pastorale eenheid dat er ook ingezet wordt op enkele (kleine) sacrale ruimten die plaats en ruimte bieden tot spirituele ervaringen en geloofsinitiatie. Deze ruimten verdienen een bijzondere zorg naar inrichting, onderhoud en technische ondersteuning. Investeren in toegankelijkheid en ruime openingstijden, draagt eveneens bij tot het gastvrije onthaal van alle zinzoekers. Ook het specifieke aanbod van een kerkgebouw dat zich ten dienste stelt van initiatiesacramenten en catechese dient overwogen te worden.
Zowel grote gemeenschapsvieringen als een divers aanbod aan andere vormen van vieren zien we als vreugdevolle ervaringsplaatsen en een krachtige getuigenis van het evangelie.
Ook de eerder traditionele vindplaatsen en ons volksreligieus erfgoed zijn een belangrijke meerwaarde voor onze pastorale eenheid en dienen gekoesterd te worden.

Samen zoeken naar een geloofstaal die mensen van vandaag inspireert en uitdaagt.
In het uitdragen van het evangelie en het ruimte scheppen voor zingeving wil de pastorale eenheid bijzondere aandacht schenken aan het samen zoeken naar hedendaagse geloofstaal die op een positieve manier inspireert en uitdaagt.
Op een verfrissende wijze, helder en verstaanbaar voor elke doelgroep, putten we graag uit de rijke traditie van Bijbelverhalen, die we actualiseren (verhalen bij de tijd brengen), humaniseren (verhalen gaan ook over mensen) en theologiseren (verhalen zijn sporen naar God). Daarnaast hecht de pastorale eenheid ook waarde aan de ‘ervaring’ als geloofstaal .
Een belangrijk werkveld voor het samen zoeken naar een geloofstaal met toekomst is de jongerenpastoraal. De pastorale eenheid bouwt samen met ‘Inspirelli’ aan een sterk aanbod en een breed netwerk van jongerenpastoraal met scholen, jeugdpastorale groepen en jeugdbewegingen.
Het opzetten van initiatieven en het ondersteunen van groepen die geloofscommunicatie bevorderen en geloofstaal vernieuwen behoort dan ook tot een kerntaak van de pastorale eenheid. De verschillende vormen van catechese, projecten als ‘Vierdezondag’ en ‘Vrijdaggebed’, bronavonden voor vrijwilligers, een waaier aan inspirerende activiteiten, de website,… zijn daar zichtbare vruchten van.
Verder mogen alle ontmoetingen in pastoraal verband beschouwd worden als een kans om enthousiast te getuigen, ruimte te geven aan diepere ervaringen en samen te zoeken naar geloofstaal.