Onze broeders Frans, Xavier en Luk verhuizen naar Herentals

Wij ontvingen naar aanleiding van de verhuis van onze medebroeders Frans, Xavier en Luk diverse reacties. Vele parochianen en dorpsgenoten hebben hun medeleven en sympathie betuigd voor onze medebroeders, waarvoor dank. Sommigen menen echter dat broeder Xavier en pater Luk onrecht aangedaan wordt door hen over te plaatsen naar een aangepast rusthuis zonder voorafgaand overleg. Dat een overplaatsing op deze leeftijd een moeilijke stap is, zal niemand ontkennen. Dat het enige tijd gekost heeft voor de broeders om te wennen aan de idee, is heel begrijpelijk. Dat we hiermee tekort doen aan de noden van onze medebroeders omdat ze niet gehoord zouden zijn, is nochtans een ernstige misvatting.

Na een aantal gesprekken met het provinciaal bestuur, wat trouwens gebeurt voor alle broeders op leeftijd, is in overleg met de betrokken medebroeders besloten om hen de beste woonsituatie aan te bieden die zij op dit moment en in de nabije toekomst nodig hebben. De zorgstructuur van onze orde ontfermt zich uitermate sterk over het welzijn van ouder wordende medebroeders en kijkt daarom niet naar inspanningen of kosten om hen in een vertrouwde kapucijnengemeenschap te verzorgen. Onze kapucijnengemeenschap leeft in familieverband samen in drie verschillende huizen. Twee kloosters hebben een actief en intens werkritme, dat moeilijk of nauwelijks meer te volgen is voor de oudste broeders. Daarom is er gelukkig ook een huis met alle zorgen, voorzieningen en een aangepast ritme voor broeders op rust in Herentals. Het klooster van Herentals is up-to-date door de manier waarop het dag- en nacht verzorging aanbiedt aan ieder van hen. Gardiaan Gust Koyen, die ook zelf afkomstig is van Meersel-Dreef, zorgt ervoor dat het vertrouwde kloosterritme in Herentals behouden blijft op maat van de bejaarde broeders. Net zoals dat in een gezin niet gebeurt , is het ook niet gebruikelijk dat wat zich achter de huisgevel van het klooster afspeelt publiek goed wordt. De interne organisatie en gemaakte afspraken binnen onze kapucijnengemeenschap zijn bijgevolg een zaak van onze gemeenschap zelf en dat willen we zo houden. We vragen daarom respect voor onze privésfeer in het belang van onze gemeenschap en van ieder lid van onze kapucijnenfamilie.

Wij zijn heel dankbaar voor de vele jaren dat pater Luk en broeder Xavier onze gemeenschap dienden en ontegensprekelijk van grote betekenis waren. Wij gunnen hen nu van harte de welverdiende rust waaraan zij nood hebben en hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen en nog vele gelukkige jaren mogen beleven tussen hun vertrouwde medebroeders in Herentals.

Tegelijk hopen we dat ons kapucijnenklooster van grote betekenis mag blijven voor Meersel-Dreef en omstreken. We kunnen hierbij rekenen op de onvoorwaardelijke steun van de Vlaamse en internationale kapucijnengemeenschap, van de bisschop, van het team van onze pastorale eenheid en van de plaatselijke kerngroep van Meersel-Dreef. We durven ook rekenen op ieders sympathie en steun voor de toekomst van Meersel-Dreef en hopen van bijzondere betekenis te kunnen blijven. U kan ons volgen via onze Facebookpagina ‘Kapucijnenklooster Meersel-Dreef’, via het parochieblad Kerk & Leven en via www.sintfranciscus.com . Zo ziet u hoe we blijven samenwerken voor eenzamen en armen, hoe we samen bezinningsmomenten geven aan klasgroepen, catechesegroepen en verenigingen, kortom: hoe we samen actief zijn in de parochie. Steeds welkom in onze kerk, onze vieringen, ons Mariapark en ons Franciscaans belevingscentrum!

Vriendelijke groeten

Minderbroeders-kapucijnen Vlaanderen