DE SACRAMENTSPROCESSIE

Het sacrament van de eucharistie is een blijvend teken dat bewaard, getoond en aanbeden wordt.

Deze groep, gerealiseerd in 1950, bestaat uit:

  • 2 schildknapen met kartel
  • kruisdragers met 2 acolieten
  • het vaandel van het Heilig Sacrament
  • de zangertjes van het kinderkoor in rood-zwart
  • 3 wierokers
  • 4 misdienaars met kooltjes, boek, bellen
  • de voorganger en 2 assistenten dragen het Heilig Sacrament
  • 6 baldakijndragers in tabbaard
  • 4 lantaarndragers
  • het Magistraat met flambeeuw

Het groot processiekruis

Kruis met armen in lobvorm, koper en verguld geel koper, 19de eeuw.

Het vaandel van het Heilig Sacrament

Het zijden, zilveren en gouden reliëfborduurwerk op rood fluweel werd in 1869 gemaakt door J.B. Veron te Antwerpen. Ovaal medaillon met cilindermonstrans met Heilig Sacrament, geflankeerd door twee engelen met banderol waarop de tekst “ECCE PANIS ANGELORUM”. Het medaillon is afgezet met geslepen stenen en rondom versierd met korenaren, lovermotieven, druiventrossen in gouden en zilveren reliëfborduursel. Heilige-Geestduif, vier medaillons op grond van blauw satijn, voorstellend de ark des verbonds, de tafel met de toonbroden, de pelikaan en het Lam Gods. Op het centrale pand het wapen van Hoogstraten. Op de achterzijde ziet u een kelk met hostie tussen kruis en anker. Het vaandel werd in 1993 gerestaureerd, dank zij de Stad Hoogstraten en Hoogstratens Oudheidkundige Kring HOK.

Het koor

Het kinderkoor van Hoogstraten (Jubilate) vormt het sacramentskoor. De huidige kledij stamt uit 1996. De inspiratie ervan werd gezocht bij de kledij van de Engelse kinderkoren. Het geheel omvat: witte kraag, rode bloes, groene onderrok, witte pantoffels. Willaert leverde het geheel af op 27 mei 1996.

Het baldakijn

Nadat in 1830 een eerste draagtabernakel door de firma Willaert uit Antwerpen was geleverd, werd in 1896 het huidige baldakijn gemaakt door Joseph Grossé.
De boord is in goudlaken, bezaaid met geborduurde rozetten tussen gestileerde florale motieven. In beide breedterichtingen is er een medaillon van blauw fluweel met maaswerk van gouddraad met het Hart van Jezus, geflankeerd door biddende engelen en omgeven door bloemmotieven en een pelikaan met jongen, vergezeld van twee knielende engelen. Aan de binnenzijde van de hemel werd centraal de Heilige-Geestduif aangebracht in een rond medaillon met stralen.
De dragers van het baldakijn waren tot en met 1949 “zo maar in frak en broek…”, wat een doorn in het oog was van Remi Lens. In 1950 maakte Maria Bruurs de nieuwe kledij: “het zijn chique zwarte mantels geworden, tabbaard wordt het kleed genoemd…”

De lantaarns

De 6 processielantaarns zijn vervaardigd in de 19de eeuw uit verzilverd koper. Het zijn zeszijdige lantaarns, met bekroning in de vorm van een torenconstructie.

De flambeeuwen van het Magistraat

Het gaat om 25 processielantaarns uit de 19de eeuw, gegoten en gedreven geel koper; vijf ervan zijn verzilverd. Ze hebben een opengewerkt deksel met kruisje en boord met drielobmotief. Ze werden in 2002 met subsidie van de Stad Hoogstraten gerestaureerd door de firma Slabbinck.

De "bedelmeisjes"

Hun kledij dateert uit 1980. De meisjes gingen een eerste maal mee in 1981. Het idee van de bedelmeisjes werd gevonden in Boxtel. De offergaven van de toeschouwers worden gebruikt voor de renovatie van de processie.

De bedevaarders

In vroegere tijden (tot 2002) volgden hierna de bedevaarders uit de georganiseerde bedevaarten en/of processies uit Bergen-op-Zoom, Breda, Halsteren, Meersel-Dreef, Antwerpen, Essen, Boerinnenbond, KVGV, enz. Heden sluiten nog enkele “losse” bedevaarders aan.