Contactpersoon: Jan Bruyndonckx - 03 314 85 20

Een onschuldige ziekte kan je even uit je lood slaan, maar als je ziekte en handicap iets van elke dag wordt, is dat wel slikken. Zo'n opdoffer verwerken, bovenop de pijn of de last, is al moeilijk en als je langdurig ziek bent, hoor je er ook niet meer bij in onze samenleving. Daarom wil Ziekenzorg (CM) jou bijstaan, of je nu oud bent of jong. In onze parochie is er een ploeg van zo'n 20 vrijwilligers.

  • Zij brengen aan elke zieke om de maand een bezoekje en slaan een praatje. Omdat we ons niet willen opdringen, mag je gerust laten weten indien je geen bezoek wenst.
  • Met Ziekenzorg brengen we ook mensen samen: in de kerstviering, in de paasviering, bij een uitstap rond de Nationale Ziekendag, of in de crea-club. Mekaar ontmoeten daar is het ons om te doen.

Indien je in onze parochie wil meewerken kan je contact opnemen met Jan Bruyndonckx, Jan Van Cuyckstraat 28, telefoon 03 314 85 20.

Bijkomende informatie

In ons maandblad Maczima lees je over ziekte, pijn, centen, papieren. Een abonnement nemen zorgt ervoor dat je heel wat info en weetjes vergaart die je goed van pas komen. Voor meer info kan je terecht bij Jan Bruyndonckx.

Op gewestelijk vlak is er ook nog:

  • Ariadne: de werking voor min 65-jarigen
  • Op-Stap: de werking voor psychisch zieken
  • Blijven Reizen: vakanties speciaal voor zieken
  • Mantelzorg
  • Thuisoppasdienst

Word je plots ziek, heb je langdurige gezondheidsproblemen of een handicap, ben je zorgbehoevend: heel wat vragen duiken dan op en vragen om een oplossing. Een maatschappelijk werker van CM  wil je graag helpen bij het zoeken naar uw rechten en vergoedingen: telefoon 014 40 31 11.