Uitbeelding van de eucharistie

Hoogstraten dankt zijn Heilig Bloed aan de eucharistie. Het was tijdens een eucharistieviering dat het wonder gebeurde. Remi Lens nam dan ook de eucharistie als basis om zijn processie uit te tekenen en te realiseren. Lens haalde zijn inspiratie bij figuren van beroemde kunstschilders als Fra Angelico en Jan Van Eyck. We denken hierbij aan de duif, het schaap, de arend,… Het maakt de processie nog waardevoller.
De huidige samenstelling respecteert uiteraard volledig de “Lens-processie”. De in de postconciliaire tijd toegevoegde groepen, de woorddienst en het Onze Vader, werden uitgetekend in de stijl en de kleuren van Lens.


1. De schuldbelijdenis

schuldbelijdenis kl

Deze groep bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- 5 trommelaars in rood pak
- 5 kleine misdienaars met ratel
- 7 kruisdragers (7 hoofdzonden)
- 8 boetelingen


2. Heer, ontferm U

Deze groep bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- 3 jongens met driehoeksymbool en dalmatiek.
- 9 zangers in albe met scapulier

Het driehoeksymbool heeft op de hoeken een wereldbol, een duif, en een kruis, en eindigt in rode stralenbundels. Het is gemaakt van aluminium door de firma Gersyl uit Schaarbeek (P. van den Broeck), de duif ervan werd door Albert Cornelissen gemaakt. De Vakschool (nu het VITO) zorgde voor het draagstel.
De zanggroep bestaat uit 9 zangers (Piuskoor) met albe en dalmatiek versierd met de letters alpha (Α), omega (Ω), het Chi-Ro-teken (Χ-Ρ).


3. Gloria

Deze groep bestaat uit:
- 2 schildknapen in groene toog met Gloria-kartel (muzieknoten)
- 5 misdienaars in rood-wit met bellen
- 10 grote meisjes in blauw met boogjes
- 3 dragers van het orgel
- 36 meisjes van de Gloria-zanggroep in rood-wit

Het Gloriakartel heeft een hele geschiedenis gekend. Het oorspronkelijke kartel uit 1950 benam de ganse Vrijheid, was zeer zwaar, en heel moeilijk hanteerbaar bij “bochtenwerk”. De originele tekst luidde “Gloria in Excelsis Deo”. Het origineel werd gemaakt door het VITO, dat in 1951 ook het nieuwe kartel maakte: “Gloria”. Het was veel kleiner, maar ook nog vrij zwaar… waardoor het nog eens hermaakt werd in 1991. De dragers van het kartel zijn in wit roket en groene toog.


4. Woorddienst

Deze groep, gerealiseerd in 1989-1990, bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- de eerste diaken, die de eerste lezing verzorgt
- Melchisedeck met tempelknaap en Abraham
- 2 fluitspelers als tussenzang
- de tweede diaken die de tweede lezing verzorgt
- 2 fluitspelers als tussenzang
- 2 misdienaars met wierook en schelp
- 2 misdienaars met kandelaar
- de derde diaken stapt tussen 2 misdienaars met kandelaar en leest het evangelie
- 8 dragers in zwarte toog met adelaar


5. Offerande

Deze groep, gerealiseerd in 1948, bestaat uit:
- 2 schildknapen met kartel
- 6 meisjes met korengarve en pateen
- 2 jongens met druiventros
- 20 meisjes met een paasbloem


6. Heilig, heilig, heilig

Deze groep, gerealiseerd in 1951-1952, bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- 20 zangertjes in toog met potsjes
- 3 grote engelen

Tot en met 1952 droegen de zangertjes van de Sanctus (leerlingen van het Klein Seminarie) de alben van de school. Einde 1952 ontwierp Lens de nieuwe kledij: rode toogjes, witte roketten, halsuitsnijding met blauwe band en “kardinaalstokjes in blauw vilt”. Deze kledij werd opgepoetst in 1980, er werden in dat jaar ook tien nieuwe “potsjes met pompon” gemaakt.


7. Consecratie

Deze groep, gerealiseerd vanaf 1948, bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- 8 dragers met een groot kruis
- 20 meisjes met passiebloemen
- de relikwiekast van Heilig Bloed met 8 dragers
- 6 Ridders van het Heilig Bloed vergezeld van hun pages met schild

Het groot processiekruis

Het groot processiekruis werd in 1948 gemaakt door leerlingen van het VITO. De originele kledij van de dragers van het groot kruis ging in 1991 in vlammen op bij de brand die de woning van Leonie Brosens-Siemons teisterde. Aan de hand van foto’s werd door Wilaert-Algoet nieuwe kledij gemaakt: 8 zwarte fluwelen rokken en ondermouwen, witte roketten met rode fluwelen band, met kant afgezet en zwarte hoofddoek.

De Ridders van het Heilig Bloed

Het uniform is geïnspireerd op het uniform van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, die in 1937 naar Hoogstraten gekomen waren ter gelegenheid van het Kempisch Landjuweel. Het Jeruzalemkruis is weggelaten en vervangen door een kelk (van het Heilig Bloed). De steek (hoed) is aangepast en heeft op de zijkant de Hoogstraatse kleuren. De kledij is nog steeds origineel.
De ridders worden vergezeld door hun pages.

De dragers van het schrijn
Origineel droegen de dragers van het schrijn witte alben, die in 1980 nog hernieuwd werden. In 1992 besloot men nieuwe, plechtigere kledij te maken. De Hoogstraatse kunstenaar Alex Nijs maakte een embleem, dat bij de dragers op de borst hangt.

Het schrijn
Dit bestaat uit een reliek-ostensorium en reliekschrijn onder ciborium.

Reliek-ostesorium
Gemaakt in 1760 door Michiel Verberckt , Antwerpen.
Zilveren ostensorium met zeszijdige gelobde voet op drie rocaillevoetjes, versierde voet. De ronde reliekdoos wordt omgeven door wolken, stralen, cherubijntjes.

Reliekschrijn onder ciborium
Verguld geel koper, gemaakt door de Luikenaar J. Wilmotte in 1886 naar ontwerp van H. de Tracy.
Het is een ciborium met vier gedecoreerde zuiltjes op een rechthoekig platform. Het schrijn wordt bewaard onder plexiglas (nieuw van 1965, gemaakt door Jos Martens, in vervanging van het defecte glazen omhulsel).
In 1980 werd het schrijn volledig uit elkaar genomen, deeltje na deeltje opgepoetst, gedeeltelijk verguld en gedeeltelijk met bladgoud bewerkt, daarna terug in elkaar gezet.


8. Onze Vader

Deze groep, gerealiseerd in 2003, bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- 16 zangers

De kleding van deze groep werd uitgetekend door Maria Bruurs, en vervaardigd door de Zusters Trappistinnen van Brecht. De processiekleuren (liturgische kleuren) werden bewaard: lange groene mantel met rode kazuifel, afgeboord met beige.
De groep wordt gevormd door 16 zangers van het Hoogstraatse Kamerkoor Vialta.


9. Lam Gods

Deze groep bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- 20 meisjes en jongens met albe en kruis die de zang verzorgen
- 6 jongens in zwarte toog met purperen kazuifels die het lam dragen
- 16 jongens in het rood met schapenpelsjes

Het Lam Gods werd gemaakt door kunstenaar Karel Aubroeck uit Temse in 1948, en was een van de eerste grote realisaties van de Lens-processie.
De groep wordt sinds 2002 gevormd door het Kinderkoor van Wortel onder leiding van Mieke Bols.


10. Communie

Deze groep, realisatie 1948-1952, bestaat uit:

- 2 schildknapen met kartel
- de jongens en meisjes die net hun eerste communie hebben gedaan.

Deze groep wordt altijd omschreven als de “meest aandoenlijke” groep uit de processie. Sinds 2007 zingen de kinderen o.l.v. Johan Govaerts hun vertrouwde eerste-communieliederen.