Contactpersoon: kapelaan pater Kenny Brack

Wie kan het vormsel ontvangen?

Iedereen die gedoopt is en die een voorbereidende catechese heeft gevolgd. Meestal zijn dit kinderen vanaf 11 jaar of die het vijfde of zesde leerjaar van het lager onderwijs volgen.

Hoe aanvragen?

Je kan een inschrijving tot de infoavond van de vormselcatechese 'hier ' aanvragen. Doe dit, want zo weten wij dat u komt.
Op de infoavond doen wij uit de doeken hoe wij de vormselcatechese aanpakken.
Let op. Deze stap gaat enkel in werking als er potentie genoeg aanwezig is. Dwz: wanneer er maar 2 kinderen via de school in aanmerking zouden komen, dan worden deze sowieso doorverwezen naar de catechesewerking van de parochie van Meerle.

Inschrijven?

Wanneer u op de infoavond bent geweest en er zeker van bent dat uw zoon/dochter op zijn/haar plaats zit in de vormselcatechese, dan kan u 'hier' inschrijven. Let wel: deze link is pas actief de dag na de infoavond.
De datum van de infoavond vind je bij 'aanvragen' en op de link te klikken.

Catechesewerking

De catechisten bewandelen met de kinderen een parcours dat zich richt op 'Jezus ontdekken als een oriëntatie' voor je leven; dat het evangelie een spiegel wordt en het christelijk geloof mij uitdaagt . Wij volgen een missionair vormselproject als leidraad en laten heel wat Godly play verhalen de revue passeren. Catechist is jhr. Robrecht Hanne.