Contactpersoon: kapelaan pater Kenny Brack

Wie kan het vormsel ontvangen?

Iedereen die gedoopt is en die een voorbereidende catechese heeft gevolgd. Meestal zijn dit kinderen vanaf 11 jaar of die het vijfde of zesde leerjaar van het lager onderwijs volgen.

Hoe aanvragen?

  • Kinderen die in Meersel-Dreef naar school gaan worden met een brief in de maand september opgeroepen zich aan te melden voor de voorbereiding op het vormsel.
  • Kinderen die elders naar school gaan kunnen zich aanmelden liefst vóór 15 september van het jaar voorafgaand aan het vormsel bij de kapelanij. Op de ouderavond in september kan het kind ingeschreven worden.

Catechesewerking

Eén of meerdere vrijwillige ouders nemen met de catechiste de taak op zich om de communicatie en de catechese te verzorgen.

Vormselviering

Samen met jongeren een stuk op weg gaan, samen zoeken naar ankerpunten, geloofs- en levens-waarden doorgeven en samen als startpunt van een volwassen leven “ Vormsel vieren ”.

Dit is de bedoeling van de vormselcatechese.

De jongeren zitten in het voorlaatste of laatste jaar van de lagere school en volgen de lessen rooms-katholieke godsdienst.
Zij komen gedurende één jaar, vanaf september, een achttal keer samen om op intensieve doch speelse wijze uitgebreid kennis te maken met die boeiende figuur van Jezus.