De biecht in de volksmond. Kapucijnenkerken zijn over het algemeen gekend als echte biechtkerken. Dit heeft te maken met de permanentie van priesters wonend in het klooster; je kan bij wijze van spreken bijna altijd terecht. De priester die jouw biecht zal afnemen is een man van gebed die jouw zonden vergeeft namens de kracht en macht die de kerk hem gegeven heeft krachtens zijn wijding.
Dat jij verzoening mag ontvangen en vinden in jouw diepste binnenste, met jouw eigen ik, met jouw medemens , in jouw diepe relatie met God.

Op de biechtstoel in de kerk hangt er een parlefoon waar je een biechtvader mag oproepen.
Je kan ook aanbellen aan het klooster, of een afspraak maken met eender welke broeder-priester of de kapelaan.