Weekendvieringen

Op zaterdag is er een eucharistieviering om 17.30 u.
De tweede zaterdag van de maand is de eucharistieviering een gezongen viering en jongeren zijn hier thuis. Na de mis hebben de jongeren een instuif op de zolder van de boerenschuur (JP op Dreef)

Op zondag zijn er 3 eucharistievieringen: 8.30 u. - 9.30 u. - 10.30 u. (gezongen viering)
Het gemengd koor olv dhr. Henri de Grauw ondersteunt enkele keren per maand de volkszang tijdens de mis van 10.30 uur.

Omdat onze kerk een bedevaart- en kloosterkerk is, garanderen wij telkens eucharistievieringen en geen gebedsdiensten.

Bekijk hier een overzicht van de vieringen in alle parochies van de pastorale eenheid.

Weekdagen Welkom op alle gebedsmomenten tijdens de dag. Al deze gebedsmomenten vinden plaats in de gebedsruimte van het klooster - gelegen achter de kerk. (bereikbaar via het deurtje naast het Maria-altaar)
07.00 u. Lezingendienst en meditatie
07.45 u. Morgengebed
12.00 u. Middaggebed
17.45 u. Eucharistieviering en vesperdienst

Misintenties

Voor elke misintentie die in onze parochie betaald wordt, wordt er naast de weekendvieringen ook nog door de week een afzonderlijke eucharistieviering opgedragen door een van de paters uit het klooster.