Deze kapel verdient het om hier even vermeld te worden.
De St.-Luciakapel van Meersel-Dreef is gelegen in het gehucht Meersel en is een van de oudste kapellen van Vlaanderen.
Vroeger was een andere naam voor de kapel in zwang, nl. Quirinuskapel; in die tijd was de kapel eigenlijk een bijkerkje van de parochie in Meerle, voor de gelovigen die hier in de omliggende gehuchten woonden.

De St.-Luciakapel is beschermd erfgoed sinds 1953.
sint lucia kapel klIn de kapel zijn een aantal (zeer) oude beelden en schilderingen te bewonderen, die elk hun eigen geschiedenis hebben.
De kapel valt onder verantwoordelijkheid van het Luciacomité, bestaande uit een aantal vrijwilligers die hem schoonhouden en onderhouden.
Als U de kapel bezoekt is een boekje te koop waar alles in staat.

Tegenwoordig worden er regelmatig speciale diensten en tentoonstellingen gehouden en men kan er trouwen.
Op de laatste zondag van maart is er de jaarlijkse zegening van paarden en huisdieren.

De kapel is open voor het publiek, elke eerste zondag van de maand van 14.00 - 18.00 u. in mei t.e.m. september.
Vergeet u a.u.b. de donaties, bestemd voor het onderhoud, niet.

Verder informatie is te verkrijgen bij het klooster of het Luciacomité, tel. 03 315 02 80.