De Kerk wil zieke mensen nabij zijn door bemoedigend gebed en troostende zalving, als teken van Gods nabijheid en van gelovig meevoelen.

Vanuit ziekenzorg wordt er elk jaar een gezamenlijke ziekenzalving georganiseerd tijdens de speciale viering.

Indien er daartussen een dringende nood is voor ziekenzalving gelieve dan contact op te nemen met de kapelaan.

Voor zieken en ouderen die zich nog zeer moeilijk kunnen verplaatsen wordt de H. Communie op aanvraag thuis gebracht.