Lectoren

De lector heeft binnen de viering een belangrijke rol. Met een duidelijke stem leest hij heel wat teksten en kondigt hij de liederen aan. Om de teksten goed te brengen, wordt er verwacht dat de lector van te voren alles doorneemt. Hij krijgt hiervoor de teksten aangereikt. Zo kan de viering voor de lector en de mensen zonder verrassingen verlopen. De lectoren hebben allen een vaste H. Mis. Wij zijn deze mensen dankbaar omdat ze door hun bijdrage de viering helpen dragen en er mede voor zorgen dat de mensen er deugd aan hebben.

De contactpersoon voor de lectoren is Frans Verheyen.